Mastigoproctus giganteus - VINEGAROON, various sizes